In Turkije dreigde een jonge vrouw te sterven van problemen aan de lever. Een orgaantransplantatie was dringend nodig. Maar alleen een overleden donor van 93 had een lever beschikbaar. De artsen voerden de transplantatie toch maar uit anders zou de jonge vrouw sowieso sterven.

Ze kwam de operatie door en maakt het goed. Op haar 26e bracht ze zelfs een kind op de wereld.

https://www.bbc.com/future/article/2...year-old-liver
Why your organs might reach 100 even if you don't


It was a desperate situation. A 19-year-old Turkish woman with liver disease was in urgent need of a transplant. While on the waiting list, she developed hepatic encephalopathy, a condition where toxins building up in her bloodstream due to her failing organ began to take their toll on her brain.

Before long, her liver started to shut down altogether and doctors rushed to save her life.

With time ticking away, their only option was a liver that had already been turned down by other hospitals. It was considered to be in bad shape – not only did it contain a cyst caused by a parasitic infection, but its previous owner was a recently deceased 93-year-old woman. The organ was old by transplant standards, particularly for a recipient so much younger.

But with no other organs available and little other choice, the doctors went ahead with the transplant. Remarkably, the operation, which took place in 2008 at the Liver Transplantation Institute at Inonu University in Malatya, Turkey, was a success – the young recipient survived, and six years later gave birth to a healthy baby girl. On her daughter’s first birthday, the woman had turned 26 and had just celebrated her liver’s one-hundredth birthday.
Turks
Umutsuz bir durumdu. Karaciğer hastalığı olan 19 yaşında bir Türk kadının acil nakile ihtiyacı vardı. Bekleme listesindeyken, başarısız organı nedeniyle kan dolaşımında toksinlerin biriktiği bir durum olan hepatik ensefalopati geliştirdi, beynini çalmaya başladı.

Çok geçmeden, karaciğeri tamamen kapanmaya başladı ve doktorlar hayatını kurtarmak için koştu.

Zaman geçtikçe, tek seçenekleri zaten diğer hastaneler tarafından reddedilmiş bir karaciğerdi. Kötü durumda olduğu düşünüldü - sadece parazitik bir enfeksiyonun neden olduğu bir kist içermiyordu, ancak önceki sahibi yakın zamanda ölen 93 yaşında bir kadındı. Organ, özellikle çok daha genç bir alıcı için nakil standartlarına göre yaşlıydı.

Ancak başka organlar ve çok az seçenek olmadan, doktorlar nakil ile devam etti. Dikkat çekici bir şekilde, 2008 yılında Malatya, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünde gerçekleştirilen operasyon başarılı oldu - genç alıcı hayatta kaldı ve altı yıl sonra sağlıklı bir kız çocuğu doğurdu. Kızının ilk doğum gününde, kadın 26 yaşına bastı ve karaciğerinin yüzüncü doğum gününü yeni kutladı