Een Turkse handelsdelegatie, die momenteel in Suriname vertoeft, heeft interesse getoond voor het woningbouwbeleid van de regering. De Turkse huizenfabrikant NURIS heeft de wens te kennen gegeven honderd woningen te willen bouwen in Suriname.

De financiering van de bouw van de woningen wordt gedaan door een Turkse bank in samenwerking met lokale banken.

De Turkse handelsdelegatie heeft bezoeken afgelegd en gesprekken gevoerd met minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de Surinaamse Postspaarbank, de Finabank en de Hakrinbank. Dit in het kader van kennismaking en het bespreken van verschillende financieringsmodellen

Ook is er een ontmoeting geweest met het bestuur van City of Para, waarbij interesse is getoond voor het woningbouwproject dat de Turken willen financieren. Na intensieve onderhandelingen is door beide partijen een Memorandum of Understanding (MoU) getekend.

Samenwerken met de overheid, voor de bouw van meerdere woningen, staat ook hoog op hun agenda.

https://www.srherald.com/suriname/20...n-in-suriname/