+ Reageer op onderwerp
Resultaten 1 tot 5 van 5
 1. #1
  Banned
  Status
  Offline
  Lid sinds
  12-12-2010
  Geslacht
  Vrouw
  Reacties
  2.940

  Hilafet’in Osmanoğullarına Geçişi

  Halifelik yani Dünyadaki bütün Sunni Müslümanların ruhani reisliği makamı, 766 tarihinden, beri Abbasi Hanedanlığında idi. Hz. Peygamber’im amcalarından Abbas’tan indiği için “Abbâsi” denen bu hanedan 1258′e kadar Bağdat da, bu tarihten sonrada Kahire’de devam etmiştir.

  Fakat şöyle bir fark vardır ki; Kahire deki Abbasi Halifeleri İstanbul Patriklerine benzetilebilir. Papa’ya benzemezler, çünkü bir devletleri yoktu. Patrik nasıl Ortodoks âleminin ruhani reisi ise, Kahire deki Halifeler de, Sunni âleminin ruhani reisi idiler. Fakat Bağdat’da ki Halifeler gibi aynı zamanda devlet başkanı olarak saltanat sürmüyorlardı.

  Memlük devleti Halifeyi ve Mukaddes şehirleri (Mekke – Medine – Kudüs) bünyesinde bulundurmakla İslam dünyasında üstünlük kurmuş bulunuyorlardı. Kudüs’ün aynı zamanda Hıristiyan âleminin mukaddes şehirlerinden olması Memluk devletini Hristiyan âlemi ve Hristiyan hacılar üzerinde etkili kılıyordu.

  Fiilen Yavuz Sultan Selim’in Merc-i Dabık zaferini müteakip Halep’e girmesi ile, resmen de Mısır’ın fethi ile Memlük uhdesindeki (bünyesindeki) bu manevi üstünlük Osmanoğlulları aracılığı ile Türkiye’ye geçmiştir.

  Sunni Osmanlılara rakabetle Şii proraganda faliyeti yürüten Şah İsmail

  Esasen Yavuz’un Mısır Seferi, İslam Birliği Projesini gerçekleştirmek amacı güdüyordu. İran’ın Şii hilafet propagandasının Türkiye’yi tehdit’e başlaması da bu projenin gerçekleştirilmesini acil bir gereklilik haline getirmişti. Zaten o dönemde Türkiye çapında devleşen bir devletin şu veya bu şekilde manevi sahadaki üstünlüğü eline alması gerekiyordu

  MISIR’A DOĞRU

  Yavuz Sutan Selim, Memlükler üzerine yöneldiğinde Memlük devletin başında Kanshü’l– Guuri (Sultan Kansu ) bulunuyordu. Yanına Halife III. Mütevekkil’i de almıştı. Merc-i Dabık’ta Yavuz Selim ve Sultan Kansu Guuri karşı karşıya gelmiş, Osmanlılar sağ ve sol kanatları birleştirmek sureti ile çemberi kapatmış ve Memluk ordusunu imha etmişlerdir. Osmanlılar Tahminen 60.000 Memlükler 80.000 kişi idiler. Muharebenin kazanılmasının başlıca sebebi olarak Yavuz’un dâhice kumandası ve Osmanlı ateşli silahlarının kıyas kabul etmez üstünlüğü idi.

  Muharebede Memluk Sultanı Kansu Guuri Maktul düştü. (Kansu’nun oğlu Mehmet Bey’i Yavuz 1518’de İstanbul’a yollamıştır. II. Kansu’nun yerine bu oğlu değil yeğeni Tumanbay seçilmiştir. ) Bu Suretle 24 Ağustos 1516 ‘da Cereyan eden Merc-i Dabık Muharebesini ( ki kuvvetle muhtemelen vuruşma 8 saat sürmüştür ) kazanan Osmanlılar 28 Ağustos 1526’da Halep’e girdi.

  Osmanlı-Safevi mücadelesinde Çaldıran sonrası
  III. Mütevekkil’in babası Müstemsik, 1509′da oğlu lehine hilafetten çekilmiş ve Mütevekkil halife olmuş ve 7 yıl bu makamda kalmıştır. Yavuz Halep’e girdiğinde III. Mütevekkil’den fiilen hilafeti devir almasına rağmen, Mısır bunu tanımamış Mütevekkil’in babası ve Selefi olan Müstemsik ‘i oğluna vekil ilan etmiştir. Yavuz Selim ertesi yıl Mısır’ı da alınca Müstemsik bu vekâletten düşmüştür. Yavuz Müstemsik’i çok ihtiyar olduğu için İstanbul’a getirmemiştir.
  Merc-i Dabık darbesinden sonra, Osmanlılar Suriye ve Filistin’i olgun Meyve gibi topladılar. 27 Eylülde Yavuz Şam’a geldi. 3 Ekim’de Şam Camilerinde Cuma Hutbesi, Halife Hükümdar olarak, Hakim’ül Haremeyn yerine Hadim’ül Haremeyn sıfatı ile Yavuz adına okundu. Yavuz burada Mısır seferinin hazırlıklarını gördü. Bu Sırada Osmanlı Ordusu Filistin’i feth etti. Lübnan kendiliğinden itaat etti. Böylece Feth edilen topraklarda Halep ve Şam merkez olmak üzere 2 eyalet kuruldu. Yavuz Şam da 2 ay 18 gün kaldı. 15 Aralıkta Şam’dan ayrıldı. Çölü geçmek üzere binlerce deve ve büyük miktarda içecek su hazırlatmıştı.

  Tarihte ancak İran (Pers) imparatoru Kambiz ve ondan 193 yıl sonra Makedonyalı Büyük İskender Sina yarımadasını geçip Mısır’ı fethetmişlerdir. Bu geçişlerden 1.’si MÖ. 525, 2.’si MÖ. 332’de olmuştur. Ancak Büyük İskender’in ki tam bir geçiş sayılmaz. Çünkü kuvvetlerinin büyük kısmını gemiye bindirip denizden İskenderiye ye sevk etmiştir. Sina çölünü geçmeyi Moğollar ve Timur yani dünyayı aşan büyük cihangirler bile göze alamamışlar, tecrübe dahi etmemişlerdir.

  Yavuz Selim Mısır seferinde - Temsil
  Sina Çölünde hayat yoktur. Akrep, yılan bit ve sinekler hayvanlar alemini teşkil eder ve insanı asla rahat bırakmazlar. Gündüz hararet 40 derece bazen daha fazla olduğu gibi geceleri sıfır’a düşer. Bu ısı farkı insanı mahveder. Kum o kadar incedir ki nüfuz etmediği hiç bir şey yoktur. Su ne kadar muhafaza edilirse edilsin kumla dolar. (Kol saatlerinin camlarının kenarlarından saatin içine bile kum zerreciklerinin dolduğunu söylemek, bir derece fikir verecektir) Ayakkabı çölü geçerken kavrulur, Kuma gömülen yumurta birkaç dakika içinde lop yumurta haline gelir.
  Yavuz bu çölü 13 günde geçmiştir.50 km ‘lik yolu 1 günde geçtiği gibi bazen geçilen mesafe 18 km’ ye kadar inmiştir. Ortalama günlük yürüyüş 30 km olmuştur.
  (Bu suretle Yavuz 30 derece enlemine kadar inmiştir. Başka hiçbir Osmanlı Hükümdarı sefer maksadıyla bu kadar güneye inmemiştir. Kanuni ve 4. Murat Bağdat’a kadar gelmişlerdir ki ancak 33 derece enlemidir.)

  MUHAREBE

  Memlük imparatorluğunu haritadan silen büyük meydan muharebesinin geçtiği Rîdaniye, Kahire’nin kuzeydoğu banliösüdür. Tumanbay Kahire’yi fevkalade tahkim etmiş ve ordusunu iyice hazırlamıştı. Memlük planına göre Yavuz Kahire yakınlarındaki Adiliye mevkiinde bozulacak, Osmanlı ordusu Mısırdan çekilmeye mahkûm olacak ve Sina çöllerinde yok edilecekti. Ondan sonra Suriye’ye yürünerek geri alınacaktı.

  Resmi adı "Ed Devletu't Türkiye" (Türkiye Devleti) olan Memlükler

  Şartlar Şüphesiz Memlükler lehine idi. Kendi ülkelerinde bulunuyorlar ve yüzlerce yıldır ellerinde bulundukları toprakları savunuyorlardı. Osmanlılar topografya şartlarına onlar kadar vakıf olmamakla birlikte çölü geçmek gibi bir zahmet içerisine de girmemişlerdi.
  Memlukların 200 çakılı topu vardı. Osmanlılarda olduğu gibi seyyar topları yoktu. (Düşman Osmanlı topları karşısında aciz kalmıştır. Yavuz Mısır seferinde ilk defa içi yivli toplar kullanmıştır. Avrupa da yivli toplar ilk defa 1868’de Almanlar tarafından keşfedilmiştir. Yavuz’u bu yivli topları halen İstanbul’da askeri müzededir. Keza ilk defa olarak dökülmüş ve arka arkaya 5 ve 10 gülle atan toplar Ridâniye de kullanılmış ve parlak netice alınmıştır.)
  Memlükler Osmanlıları kesin şekilde Âdiliye’de bekliyorlardı. Zira ordunun geçebilmesi için tek açık ve müsait yol burası idi. Burası açılmadan da Kahire’ye giriş mümkün değildi. 200 Memlük topunun ağzı Âdiliye de düşmana doğru çevrilmişti. Ancak bu toplar çakılı idi. Yani düşman Karşıdan gelmedikçe ateşi faydasız olurdu çünkü istenilen yöne çevrilebilme özellikleri bulunmuyordu.

  Tumanbay - Temsil

  Sinan Paşa Memlük tahkimatı durumunu Yavuz’a rapor edince, Yavuz Adiliye ye karşı bir gösteriş taarruzu yapmak üzere birkaç alayı görevlendirdi. Kendisi Ordusu ile güneye inerek Mukattam dağını dolaştı. Bu suretle Memlük mevzilerinin arkasına düştü. Memlükler böyle bir şeyi akılarından bile geçirmiyorlar, Sina çölünü geçerek gelen bir ordunun Mukattam dağını dolaşmasını mümkün görmüyorlardı. Bu manevra bile Memlükler için savaşın kaybı sayılabilirdi. Bu suretle Memlüklerin çakılı topçusu aksi istikamete mevzilenmiş olduğu için tek bir gülle bile atamadı.
  Vuruşmada Osmanlılardan Ramazanoğlu, Kanuni’nin dayısı Mübarek Giray, Vezir-i Azam Sinan Paşa, Ayntab (Antep) Sancakbeyi Yunus Bey Maktul düştüler. Bu Osmanlı zayiatı Memlüklerin ümitsizlik içinde ne kadar büyük cesaretle vuruştuklarını gösterir. (Halîlü’z Zâhiri, Zebdetü Keşfu’l – Memalik , P. Ravaisse neşri , Paris 1894)

  Osmanlılar 24 Ocakta Kahire’ye girdi. Çete Muharebeleri veren ve hala ümidini yitirmeyen Tumanbay ile meşgul olmak üzere Yavuz bizzat 26 Mart’ta Kahire’nin Karşı yakasına, Nil’in batısına Cizre’ye geçti. (Piramitler buradadır)
  30 Martta Nihayet Tumanbay yakalandı. Dönemim devletler hukukuna göre derhal idam edilebilirdi. Fakat Yavuz umumiyetle hükümdarlara ve müstesna şahsiyetlere çok iyi muamele etmek arzusunda idi.Tumanbay’ın kahramanlığından da etkilenmişti. 31 Martta büyük merasimle sabık Memlük sultanını kabul etti.Tumanbay’a hala tahtında bir imparatormuş gibi muamele etti. Kendisini ayakta karşıladı. Yanında kurdurduğu bir taht’a oturttu. Kendisi ile uzun boylu görüştü. Kendisini Osmanlı hizmetine alarak faydalanmak istediğini nazik bir dille beyan etti. Kahramanlığından dolayı da ayrıca tebrik etti. Bundan sonra başta Vezir-i âzam Yunus Paşa olmak üzere vezirler sırası ile Tumanbay şerefine ziyafetle verdiler.

  Osmanlıarda Hilafet Sancağı
  Tumanbay’a Osmanlı teşkilatında mühim vazifeler verilmesi beklenirken, işler karıştı. Memlük hizmetinden Osmanlı hizmetine girmiş olan büyük Memlük ricali Yavuz’u ve vezirleri daimi şekilde tazyik ettiler. Tumanbay’ın hayatta kalırsa ilk fırsatta kendilerinden intikam alacağı ve devlete de baş kaldıracağını sıklıkla dile getirdiler. Bu düşünceye Osmanlı hizmetindeki diğer görevlilerinde de taraftar olması üzerine Tumanbay 15 gün sonra idam edildi.
  Memlük devletinin düşmesinden sonra Mekke şerifi oğlunu Kahire’ye gönderdi. Mukaddes makamların (Kâbe , Ravza-i Mutahhara = Hz. Peygamber’in Türbesi vs ) anahtarları , Mekke ve Medine’deki Mukaddes Emanetler Yavuz’a Sunuldu. Bu suretle 6. Temmuz 1517’de Hicazda Türkiye Devletine dâhil oldu.

  Alıntı

 2. #2
  Belofte
  Status
  Offline
  Lid sinds
  04-08-2018
  Geslacht
  Man
  Reacties
  1.079
  Yavuz Sultan Selim'in hilafeti Osmanliya getirmesi büyük bir yalan. Araplar Müslümanligi tartışılır olan bir aileye/soyu hilafeti birakacak kadar dinden çikmamislardi.

  ki zaten Yavuz Sultan Selim'in hilafet'in geçerliligi yok, zira 1.Osmanoğulları MÜSLÜMAN olsalar bile hilafeti usuluyle değil, GASP ile başka bir islam devletinden (ç)aldilar.
  2.
  sahih hadis olarak halifelerin sadece KÜREYS ten çikabilecegi biliniyor (ve sünni cemaatin ezici çogunlugu bunu böyle biliyor, kisim Türkler hariç)

 3. #3
  Da-Hi Avatar van EbaZerr
  Status
  Offline
  Lid sinds
  18-01-2007
  Locatie
  Mazinin sayfalarinda kitli kalmiscasina, ileri zamanlara kanat cirparcasina.
  Geslacht
  Man
  Reacties
  10.243
  Citaat Geplaatst door Sercesme Bekijk reactie
  Yavuz Sultan Selim'in hilafeti Osmanliya getirmesi büyük bir yalan. Araplar Müslümanligi tartışılır olan bir aileye/soyu hilafeti birakacak kadar dinden çikmamislardi.

  ki zaten Yavuz Sultan Selim'in hilafet'in geçerliligi yok, zira 1.Osmanoğulları MÜSLÜMAN olsalar bile hilafeti usuluyle değil, GASP ile başka bir islam devletinden (ç)aldilar.
  2.
  sahih hadis olarak halifelerin sadece KÜREYS ten çikabilecegi biliniyor (ve sünni cemaatin ezici çogunlugu bunu böyle biliyor, kisim Türkler hariç)
  Sunnice mi cevap veriyorsun yoksa kafadan savma ca mi?

  Evet ilk donem ulemada hilafetin kureyste mi yoksa kureysten olmayanda mi olmasi gerektigi tartisma konusudur. Lakin sonraki ulema arasinda bu konunun tartisma konusu olmasi asgariye inmis ve kureys olma zarureti hakkindaki gorus zayif kalmistir.

  Diger mesele ise hilafetin nasil elde edilirligi ise bu sunni kaynaklarda aciklanmis ve osmanliya gecmesi bu kaynaklarda yazili olana ters degildir.

  Ha yok sen sunni mahallesinde bidat ehli olarak cigirtganlik yapiyorsan, buyur meydan senin ama renginide belli etmen kaydiyla.

 4. #4
  Belofte
  Status
  Offline
  Lid sinds
  04-08-2018
  Geslacht
  Man
  Reacties
  1.079
  Rengimiz soyumuz belli zaten, seni de rahatsiz eden tam bu dur!
  Hemşerin hatta yöredaşın pir sultan abdal'in öztürkçe söylediği "DÖNEN DÖNSÜN BEN DÖNMEZEM" sözleriyle senin gibilerini kasıt ediyordu. Türk, Ermeni ya Çerkez asıllı olman fazla fark etmiyor bu konuda.
  kaderin cilvesi olarak bu dönekliğine dayanarak sözde gururlu imanlı soylu vs. müslüman (ve Türksün) güya.

  Konuyu kişiselestirirdin için yazdım bunlari. Yoksa bana ne senin dönekliğinden.
  Artı 100% o.ç. yani osmanlı çocuğu olarak zaten yaLaklanip kendini dahil ettiğin Arap (ve bi kısım Kürt) dinkardeşlerine bile inandiramiyorsun savunduğun şeyi (şey çünkü ne islam, ne ehli sünnet sayılır) bunu sen de donguz gibi biliyorsun hissediyorsun ki konuyu kişiselestirip polemik yaparak "cevap" veriyorsun. Neyse ki ben severim polemiği, bilhassa müslümancılık oynayan ne idüğü belirsiz sözde Türk özde (kılıçtan) dönme osmanlı artıklarıyla.

  velhasil kelam dinsizin hakkindan imansız geliyor. Bu bağlamda. Artık kim olduğumu da çözmüşsündür

 5. #5
  Belofte
  Status
  Offline
  Lid sinds
  04-08-2018
  Geslacht
  Man
  Reacties
  1.079
  Ontopic:

  Sanilanin aksine boklarina boğulmuş Araplar bile(!) hakli olarak müslümanlığı tartışılır Hristiyan veya Yahudi dönmesi, kardeş katili, oğlancı vs. Osmanlıların hilafetini tanımadılar.

  Bundan ötürü Araplar 1. Dünya harbında ellerine geçirdikleri ilk fırsatta(!) ingiliz desteği ile
  Alman destekli Osmanlılara galip geldiler.

  Yani ingiliz cihad'i vs. Alman cihad'i ama sözde islam....??
  Işte Islam'ı bu duruma düşüren, ortadoğudaki islam üstünlüğünü Yahudiler lehine çeviren Osmanlıların hilafetini gaspindan dolayı.

Bookmarks

Bookmarks

Berichtregels

 • Je mag geen nieuwe discussies starten
 • Je mag geen reacties plaatsen
 • Je mag geen bijlagen plaatsen
 • Je mag niet je reacties wijzigen
 
HABABAM
De tijden worden getoond in GMT +2. Het is nu 21:17.
Powered by vBulletin Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. ©2000-2020 Hababam.nl Community - het virtuele huis van Turkije.