“Bir insan, kardeşine yardım ettiği sürece Allah da ona yardım eder...”

(Müslim, Zikir, 38)