Anderhalve week vóór de gemeenteraadsverkiezingen toont Paul Hindriks in zijn proefschrift aan dat mensen met een Nederlandse achtergrond negatief reageren op de politieke participatie van mensen met een migratie- en moslimachtergrond. Etnische minderheden verwelkomen elkáár overigens ook niet bepaald met open armen in de politieke arena, ziet Hindriks, maar zij voelen zich niet door elkaar bedreigd.


U baseert zich op zeven onderzoeken onder de Nederlandse bevolking. Hoe bent u te werk gegaan?
"Alle onderzoeken zijn gebaseerd op enquêtes en statistische analyses. In vijf onderzoeken heb ik een soort experiment gedaan waarin we mensen een 'recent krantenbericht' hebben voorgelegd waarin ene Ahmed aan het woord was. Hij vertelde hij dat hij dertig jaar oud is, moslim, net als zijn ouders in Turkije geboren, maar nu al zo'n twintig jaar in Nederland. Vervolgens werd hem gevraagd of hij het belangrijk vindt dat moslims in Nederland politiek actief zijn. Zijn antwoorden waren verschillend in de diverse nep-artikelen. Soms vond hij van wel, soms niet. Soms vond hij dat moslims een eigen partij moesten oprichten, andere keren zei hij dat moslims beter lid kunnen worden van al bestaande partijen. Tot slot vroegen we de deelnemers wat ze nou van Ahmed vonden, natuurlijk zonder dat zij wisten dat andere mensen een andere variant van dit neppe krantenbericht hadden gelezen. Keer op keer lieten de resultaten zien dat vooral etnische Nederlanders negatiever waren over Ahmed, als die vond dat moslims op de een of andere manier politiek actief zouden moeten zijn."Wijzen autochtonen de politieke deelname van allochtonen af vanwege hun afkomst of voelen ze zich sowieso aangetast in hun positie, onafhankelijk van de vraag wie er aan de deur rommelt?
"Mijn onderzoek suggereert een mix. Etnische Nederlanders, Surinaamse en Marokkaanse Nederlanders toonden allemaal een zekere mate van weerstand ten aanzien van 'de ander'. Maar alleen bij etnische Nederlanders hing dit sterk samen met het gevoel dat hun positie in de samenleving wordt bedreigd door andere etnische groepen."
In Nederland zijn de partij Denk en de politica Sylvana Simons voorbeelden van bewegingen die extra kritisch bejegend worden door (social) media en burgers. Ziet u die ook als voorbeelden van uw stelling?
"Jazeker. Het grappige is dat de realiteit me een beetje heeft ingehaald. Mijn onderzoeken zijn allemaal tussen 2010 en 2014 uitgevoerd, toen eigenlijk alleen Rotterdam en Den Haag lokale partijen kenden die expliciet opkwamen voor de belangen van minderheden. Vandaag wordt het thema van politieke participatie van etnische minderheden veel explicieter behandeld."

https://www.trouw.nl/democratie/nede...gaan~a6296e43/