Gemengde scholen behalen lagere scores op de eindtoets in groep acht. Zowel witte als zwarte scholen scoren gemiddeld hoger. Opmerkelijk, aangezien vaak wordt aangenomen dat zwarte scholen, met relatief veel leerlingen met een migratieachtergrond, slechter presteren en diverse gemeenten juist inzetten op meer gemengde scholen.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De onderzoeksredactie bekeek daarvoor de eindtoetsresultaten over de afgelopen drie jaar van Nederlandse basisscholen. Om deze goed te kunnen vergelijken is rekening gehouden met achtergrondkenmerken van leerlingen, zoals het opleidingsniveau van ouders en kenmerken van de buurten waar de leerlingen wonen.

Culturele achtergrond
Op scholen waar het percentage leerlingen zonder Nederlandse culturele achtergrond tussen de 30 en 70 procent ligt, worden lagere resultaten behaald voor de eindtoets. Uit de analyse blijkt: hoe gemengder de school, hoe lager de gemiddelde score.

Gemengde scholen scoren op de Centrale Eindtoets van het Cito gemiddeld genomen 0,6 punten lager dan witte scholen (minder dan 30 procent migratie-achtergrond). Opvallend genoeg zijn de scores van witte en zwarte scholen (meer dan 70 procent migratie-achtergrond) vergelijkbaar.

https://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/...mengde-scholen