Er bestaan veel fabels en misvattingen over het getal 13 in de westerse christelijke wereld, maar nu ook onder de moslims! Ook de shieten is het niet vreemd, namelijk het getal 10. En voor de bedoeienen geldt dit voor het getal 7. Zijn deze getallen daadwerkelijk als een slecht voorteken te beschouwen, mag je er waarde aanhechten, is het shirk, zo ja groot of klein en wat zeggen de geleerden over dit nieuwe fenomeen in de moslim wereld? Waarbij uitleg wordt gegeven en een opsomming vermeld wordt over alle soorten van slechte voortekens waar mensen zelfs nu nog in geloven -(als vogels, dromen, het horen van een ambulance, het `s ochtends zien van je moeder, bepaalde geluiden horen, links knipperende ogen etc.)- een bijgeloof die hedentendage nog altijd springlevend is onder de moslims. Lees het en neem het ter harte !!


Hier volgt de uitleg : Vraag : Regarding the number 13 as unlucky Assalamu-'alaykum, There are some Muslims that claim certain numbers have a special meaning. Some people including unbelievers and Muslims say that the number 13 is a bad or evil number, and some Muslims have found reasons to believe this too. One Muslim said that the Jews captured Jerusalem from Muslims on Friday the 13 and the general who captured it used 13 armies, thus the number is cursed. Is all this just superstition and omen searching which has no place in Islam?