Bekijk op het forum:

Nieuwe en Oude testamentAHfilterkoffie
20-06-2008, 00:10Hallo allemaal, Naast andere geloven ben ik ook geïnteresseerd in andere geloven. Dit doe ik expres om niet onwetend en kortzinnig te zijn t.o.v. mensen met andere geloofsovertuigingen. Mijn vraag gaat over het Christendom en dan met name over één ding. Ik begrijp nog steeds niet precies wat nou het verschil tussen het Nieuwe en Oude Testament is. Ik dacht dat de Nieuwe Testament wordt aangepast door de Paus, maar verder dan dat weet ik niets. Kan iemand mij misschien duidelijke/heldere informatie hierover verschaffen?

Kaplan
20-06-2008, 00:18
Nieuwe Testament is naar aanleiding van de profeet Jezus opgesteld, Oude Testament is in feite de Tenach (van de Joden), dus vóór profeet Jezus. Bovendien gaat het Nieuwe Testament vooral over de handelingen van Jezus. Een markant detail is echter dat sommige zaken in het Oude Testament niet zo nauw worden genomen door Christenen omdat ze dat niet meer nodig achten na het verschijnen van Jezus. En dan heb ik het vooral over het verboden voedsel en zaken als besnijdenis, etcetera.

Nargila-junkie
20-06-2008, 00:45
Het Nieuwe Testament zijn voornamelijk verhalen over Jezus, wat hij gezegd en gedaan heeft, die opgeschreven zouden zijn door volgelingen van hem destijds. Het is later door een groep machtige mannen binnen de kerk aangepast. Het oude Testament zijn verhalen over eerdere profeten uit de Joodse traditie.

DesertRose
20-06-2008, 01:00
Het Nieuwe Testament zijn voornamelijk verhalen over Jezus, wat hij gezegd en gedaan heeft, die opgeschreven zouden zijn door volgelingen van hem destijds. Het is later door een groep machtige mannen binnen de kerk aangepast. Het oude Testament zijn verhalen over eerdere profeten uit de Joodse traditie. (yez) De apostelen (volgelingen van Jezus) schreven de verhalen op. Er is later door de Kerk een selectie gemaakt van de verhalingen van de Apostelen. Niet alles werd gebruikt en de brieven van Paulus (die Jezus zelf nooit heeft gekend) werden er aan toegevoegd. Bepaalde verhalingen werden streng verboden en vernietigd. Op het in bezit hebben van de verboden evangeliën stond de doodstraf.

_Sehzade_
20-06-2008, 01:31
Binnen het Nieuwe Testament vallen ook de brieven van Paulus en de apostelen van Jezus. Zoals die van Petrus. Het verhaal over het leven van Jezus worden beschreven in de vier evangelieën, te weten; Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes. Binnen het Oude Testament (wat overigens een christelijke term is) vallen de Thora, de Profeten, de Geschriften en de Lofliederen. Binnen de Profeten en de Geschriften vallen verschillende Bijbelse boeken zoals die van Jesaja en Jeremia. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks, terwijl het Oude Testament voor een zeer groot deel in het Hebreeuws is geschreven en slechts voor een klein deel uit het Aramees bestaat. Voor christenen bestaat de Bijbel uit het Oude- en Nieuwe Testament. Volgens joden is er maar één Bijbel en dat is de Tenach. Christenen noemen dat het "Oude Testament". Het Nieuwe Testament wordt door de joden niet erkent, en is dus geen Bijbel voor hen maar een boodschap van een valse profeet.