Bekijk op het forum:

2023 de Lozan anlasmasi bitince ne olacak?Pagina's : 1 [2] 3

Mr_Bruinsma
26-03-2013, 00:19Gek dat je vrijmetselaars hier zo negatief afschildert, terwijl....neyse. Neyse wat? Kom maar op Fatih icinde kalmasin..

MAD_MAX
28-03-2013, 15:28
Bu Lazon anlasmasi tam neoliyor?/bana biri kisadan anlatabilirmi :)

Nazir40
28-03-2013, 15:41
Lozan antlasmasinin bir siniri yok. Het is een overeenkomst zonder einddatum. Je kan de officiele tekst gewoon downloaden en hierin zie je geen einddatum.

KasSer
28-03-2013, 15:53
Als het een einddatum had, kreeg je dan in principe al het grond weer terug? Niet dat het zou gebeuren.

BayBars
28-03-2013, 15:55
Bu Lazon anlasmasi tam neoliyor?/bana biri kisadan anlatabilirmi :) Son 200 yilin imzalanmis en serefli sozlesmesi. Turklerin bagimsizligini belgeleyen antlasma. Muttefigimiz olan ABD bu sozlesmeyi tanimiyor! Lozan Antlaşmasının maddeleri : 1- Türkiye-Suriye Sınırı: Fransızlarla imzalanan Ankara Anlaşması'na göre kabul edilmiştir 2- Irak Sınırı: Musul üzerinde antlaşma sağlanamadığı için, bu konuda İngiltere ve Türkiye Hükûmeti kendi aralarında görüşüp anlaşacaklardı 3- Türk-Yunan Sınırı: Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda belirlenen şekliyle kabul edildi Meriç Nehri'nin batısındaki Karaağaç istasyonu ve Bosnaköy, Yunanistan'ın Batı Anadolu'da yaptığı tahribata karşılık, savaş tazminatı olarak Türkiye'ye verildi Ayrıca Gökçeada ile Bozcaada Türkiye'de, diğer Ege Adaları Yunanistan'da kaldı Yunanistan'ın Türk sınırına yakın adaları silahsızlandırması kararlaştırıldı Böylece, Balkan Savaşı sonrasında imzalanan Atina Antlaşması (1913) gereğince Birinci Dünya Savaşı başladığında ve savaş boyunca da Osmanlı toprağı olarak kalan Ege adaları Yunanistan'a bırakılmış oldu 4- Türkiye-İran Sınırı:Osmanlı Devleti ile Safeviler arasında 17 Mayıs 1639'da imzalanan Kasr-ı Şirin Antlaşması'na göre belirlenmiştir 5- Kapitülasyonlar: Tamamı kaldırıldı 6- Azınlıklar: Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi Batı Trakya'daki Türklerle, İstanbul'daki Rumlar dışında, Anadolu ve Doğu Trakya'daki Rumlar ile Yunanistan'daki Türkler'in mübadele edilmeleri kararlaştırıldı 7- Savaş Tazminatları: İtilaf Devletleri, IDünya Savaşı nedeniyle istedikleri savaş tazminatlarından vazgeçtiler Sadece Yunanistan savaş tazminatı olarak Karaağaç bölgesini verdi 8- Osmanlı'nın Borçları: Osmanlı borçları, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletler arasında paylaştırıldı Türkiye'ye düşen bölümün taksitlendirme ile kâğıt para(Fransız Frangı) olarak ödenmesine karar verildi Düyun-u Umumiye de böylece tarihe karıştı 9- Boğazlar: Boğazlar, üzerinde en çok tartışılan konudur Sonunda geçici bir çözüm getirilmiştir Buna göre askeri olmayan gemi ve uçaklar barış zamanında boğazlardan geçebilecekti Boğazların her iki yakası askersizleştirilip, geçişi sağlamak amacıyla başkanı Türk olan uluslararası bir kurul oluşturuldu ve bu düzenlemelerin Milletler Cemiyeti'nin güvencesi altında sürdürülmesine karar verildi Böylece Boğazlar bölgesine Türk askerlerinin girişi yasaklandı Bu hüküm, 1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile değiştirilmiştir Lozan Barış Antlaşması'nın Maddeleri Suriye Sınırı, 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Antlaşması ile belirlendiği şekilde kabul edilmiştir. Irak Sınırı, Irak sınırının ileride İngiltere ve TBMM arasında yapılacak bir görüşme ile belirlenmesine karar verilmiştir. Yunanistan Sınırı, Mudanya Antlaşması'nda olduğu gibi kabul edilmiş, ancak savaş tazminatı olarak Yunanistan Karaağaç'ı Türkiye'ye bırakmıştır. Sovyet Sınırı, Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşması ile belirlendiği gibi kalmıştır. Doğu Anadolu'da bir Ermeni Devleti kurulmasından vazgeçilmiştir. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır. Adalar'dan, Bozcaada ve Gökçeada Türk Devleti'ne, Oniki Adalar İtalyanlar'a, Diğer adalar ise Yunanistan'a bırakılmıştır. Türk Devleti'nin sınırları içindeki Yabancı Okullar Türk kanunlarına uyacaklar, okulların öğrenimini Türk Devleti düzenleyecektir. Fener Rum Patrikhanesi'nin yabancı kiliselerle ilişki kurmaması şartı ile Türkiye'de kalması kabul edilmiştir. Azınlıklara verilen ayrıcalıklar kaldırılmış, tüm azınlıklar Türk vatandaşı kabul edilmiştir. İstanbul'daki Rumlar hariç diğer yerlerdeki Rumlar'ın Yunanistan'a gönderilmesine, Batı Trakya hariç diğer yerlerdeki Türkler'in de Türkiye'ye gönderilmesine karar verilmiştir. Boğazlar Sorunu ise şu şekilde halledilmiştir: Boğazların idaresi başkanlığını Türkler'in yapacağı bir komisyona bırakılmıştır. Boğazların iki tarafında da 20 km'lik alanın askerden arındırılması kararlaştırılmış, buna rağmen olağanüstü bir durum olduğunda Türk tarafının boğazlara asker sokabilmesine izin verilmiştir. Ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek, savaş gemilerine ise tonaj sınırlaması getirilecektir. İşgal güçleri İstanbul'u bir buçuk ay içinde boşaltacaklardır. Borçlar şu şekilde halledilmiştir: Duyûn-u Umûmiye İdaresi kaldırılmıştır. Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletlere Osmanlı borçlarından hisse verilmiştir. Osmanlı borçlarının büyük bir bölümünü TBMM ödemeyi kabul etmiştir. Borçların Türk Lirası ve taksitler halinde ödenmesi karara bağlanmıştır. Lozan Barış Antlaşması'nın Önemi Yeni Türk Devleti ve Misâk-ı Millî, düşmanlarımız tarafından resmen kabul edilmiştir. Askerî zaferler siyâsi zaferle sonuçlanmıştır. Türkiye savaş tazminatı ödememiştir. Kapitülasyonlar kesin olarak kaldırılmıştır. Ülke sınırları Irak sınırı hariç belli olmuştur. Türkiye açısından I.Dünya Savaşı sona ermiştir. Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması ile dış güçlerin içişlerimize karışması önlenmiştir. Millî Mücadele hareketi, bağımsızlık için uğraşan diğer milletlere de bir örnek olmuştur. Antlaşma, I.TBMM tarafından imzalanmış, II.TBMM tarafından onaylanmıştır. Lozan Antlaşması'ndan Kalan Problemler Boğazlar Komisyonu milli egemenliğimizi kısıtlayan bir unsur olmuştur. Boğazlar Komisyonu Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile kaldırılmıştır. Musul alınamamış ve Irak sınırı kesinlik kazanmamıştır. Musul, Ankara Antlaşması ile Irak'a bırakılmıştır. (5 Haziran 1926) Ege Adaları ve Batı Trakya sorunu halledilmiş, fakat daha sonraki yıllarda yine sorun haline dönüşmüştür. Kanalistanbul yapilirsa o zaman Dogu akdeniz'den sonra Karadeniz de hakimiyeti kaybetmis olacagiz. Muthis proje diyenler beri gelsin :D Bogaz'a alternatif olacak kanalistanbul.. Hangi babayigit hakimiyetimizi koruyacak? Simdi size Montro Bogaz sozlesmesinin ozetini anlatayim boylece bazi seyleri daha rahatca gorurusunuz... http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Turkish_Strait_disambig.svg/300px-Turkish_Strait_disambig.svg.png [QUOTE]Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin esas maddeleri şunlardır: Boğazlar kayıtsız şartsız Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılacak, tahkimat yapmak hakkı tanınacaktır. Barış zamanında her devletin ticaret gemileri serbestçe geçebilecek, buna mukabil savaşta ve barışta asker ve sivil deniz kuvvetlerinin geçmesine müsaade edilmeyecektir. Savaş zamanında eğer Türkiye tarafsız kalmışsa ticaret gemileri geçebilecektir. Barış zamanında denizaltı gemileri müstesna olmak şartıyla savaş gemileri on beş gün evvel Türkiye Hükümeti'ne haber verecek, gidecekleri yer, isim, tip ve adetleri bildirilecek ve uçak kullanmamak şartıyla Boğazlardan geçebileceklerdir. Eğer Türkiye savaşa girmişse yalnız tarafsız devletlere mensup ticaret gemileri, düşmana hiçbir surette yardımda bulunmamak şartıyla gündüzün serbestçe geçebileceklerdir. Simdi Kanalistanbul'un tehlikesini gorebiliyormusunuz ?

KasSer
28-03-2013, 16:04
[QUOTE] Simdi Kanalistanbul'un tehlikesini gorebiliyormusunuz ? Met andere woorden?

BayBars
28-03-2013, 16:07
Lozan antlasmasinin bir siniri yok. Het is een overeenkomst zonder einddatum. Je kan de officiele tekst gewoon downloaden en hierin zie je geen einddatum. Juist, er is geen einddatum. Het is tenslotte een vredesverdrag...'' Lozan antlaşmasının tutanakları'' is wat je moet zoeken/ waar je moet kijken. Kadir Misiroglu heeft weer te veel gedronken.. :D Normalde bir baris anlasmasının suresi olmamasi gerekir. Yine de ne var bilemeyiz.12 ile 24 arasında gizli madde oldugu soyleniyor.Varsa boyle gizli maddeler, gizliligin dogası geregi bilemeyiz.

BayBars
28-03-2013, 17:00Met andere woorden? Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin esas maddeleri şunlardır: Boğazlar kayıtsız şartsız Türkiye Cumhuriyeti'ne bırakılacak, tahkimat yapmak hakkı tanınacaktır. Barış zamanında her devletin ticaret gemileri serbestçe geçebilecek, buna mukabil savaşta ve barışta asker ve sivil deniz kuvvetlerinin geçmesine müsaade edilmeyecektir. Savaş zamanında eğer Türkiye tarafsız kalmışsa ticaret gemileri geçebilecektir. Barış zamanında denizaltı gemileri müstesna olmak şartıyla savaş gemileri on beş gün evvel Türkiye Hükümeti'ne haber verecek, gidecekleri yer, isim, tip ve adetleri bildirilecek ve uçak kullanmamak şartıyla Boğazlardan geçebileceklerdir. Eğer Türkiye savaşa girmişse yalnız tarafsız devletlere mensup ticaret gemileri, düşmana hiçbir surette yardımda bulunmamak şartıyla gündüzün serbestçe geçebileceklerdir.KanalIstanbul betekent geen zeggenschap meer over de Zwarte zee. Montreux staat garant voor de veiligheid, ''geborgenheid'' van Turkije. Dankzij de strategische situatie van KANALISTANBUL ! is de nationale veiligheid in het geding, belangen van Turkije worden bedreigd... Met KanalIstanbul kan je bepalingen in de Montreux overeenkomst, dus de clausule omzeilen. İstanbul Boğazı’ndan geçişleri bildiğiniz gibi Montrö Boğazlar Sözleşmesi düzenliyor. 20 Temmuz 1936 tarihinde SSCB’nin desteğiyle imzalanan bu sözleşmeyle, boğazların egemenliği Türkiye’ye geçmişti. ABD, son yirmi yıldır Karadeniz’e girmek istiyor. Ankara-Moskova ekseni ise Washington’un bu hedefine karşı bölge merkezli yapılar kurarak direniyor. ABD’nin Karadeniz’e çıkma planı, anımsayacağınız gibi Rusya’nın 8 Ağustos 2008 tarihindeki Gürcistan müdahalesi sırasında zirve yapmıştı. ABD, Montrö gereği Karadeniz’e ancak sınırlı tonajlarla, sınırlı yüklerle, sınırlı silahlarla ve sınırlı bir süreliğine girebilmişti. Ve bu sınır gereği de çıkmak zorunda kalmıştı. Peki, Erdoğan’ın kanalı, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne tabi olacak mı? Hukuk bu konuda ne der? İşte bence Erdoğan’ın kanalının önemi bu soruda yatıyor. Sorunun yanıtını, uzmanların da görüşlerini alarak bir sonraki yazımda inceleyeceğim.

FatihPasha
28-03-2013, 17:25
Wat heeft kanalistanbul met bogaz te maken? Hoezo geen veiligheid?

BayBars
28-03-2013, 17:44
Wat heeft kanalistanbul met bogaz te maken? Hoezo geen veiligheid? Anlattik ya :D bir ustte -Bogaz icin gecerli olan maddeler(Bepalingen in de Montreux), kanalistanbul ile beraber baypas edilecek.

Angelus
24-01-2014, 14:23
offtopic berichten zijn verwijderd

KralVahdettin
24-01-2014, 14:41
Lozan antlaşması Türkiye Cumhuriyeti ortadan kalktığında biter.

Zümrüd-ü Anka
24-01-2014, 14:56
Angelus upladin mi topii

selenn
24-01-2014, 18:14
Tayyip ve AKP çetesi zaten Lozan'ın içine ettiler. Namussuz AKP hırsızlık, yolsuzluk çetesi, Atatürk'ün ırkçılığa dayanmayan birleştirici "Türk" kimliğini paramparça etti. Yakında kürtlere otonomi vb derken zaten Sevr'e doğru gidiyoruz. Asıl düşünmemiz gereken Allah adını kullanarak yurdu satan bu namussuz AKP'den nasıl kurtulacağımızdır!

OsmanliTorunu58
24-01-2014, 18:45Neyse wat? Kom maar op Fatih icinde kalmasin.. Bir taraftan Halife-i Rûy-i Zemîn Sultan II Abdulhamid Han hz ni savunuyorsun bu çok guzel birsey seni bu konuda takdir ederim. Buyuk ihtimal FatihPasha'nin demek istedigi bir taraftan Sultanimizi savunurken onu tahttan indiren masonlari kotuluyorsun halbuki diger taraftan (baska konularin sahislarini savunurken) o ayni masonlari savunuyorsun.

Pagina's : 1 [2] 3